Jord- og anlægsentrepriser

EMR Group A/S udfører større og specielle jord- og anlægsentrepriser i med eks udgravning, sanering, fundamenter, sandpuder. 

Herunder fjernelse af belægning og underlag, afgravning, opfyldning, analyser, kartering, deponering, bortskaffelse, sandfyldning, opbygning af sandpuder ifm anlæg og erhvervsbyggeri af kælder, nybygning, ombygning og tilbygning.

EMR Groups A/S har erfaring med alle aspekter af større jord- og anlægsentrepriser. Vi udfører professionel byggepladsledelse og koordinerer med tilstødende entrepriser som eksempelvis: In situ (pladsstøbt) beton, kloak, dræn, VVS og el. 

Vi udfører jordentrepriser som under- eller hovedentreprenør. 


Eksempelvis i forbindelse med:

 • Udgravninger til større byggerier
 • Udgravning for fundamenter m.v.
 • Udgravning for ledninger, herunder kloak
 • Opbygning af sandpuder
 • Udgravning for stier, belægninger og veje i forbindelse med byggeri.
 • Planering af større jordarealer
 • Jordsanering
 • Anlæg af større natur-, have eller parkområder
 • Etablering og vedligeholdelse af dræn og regulering af vandtryk
 • Anlæg af haver og parkanlæg
 • Landskabspleje

Herunder – i det omfang det er nødvendigt og aftalt:

 • Muldafrømning
 • Fjernelse af eksisterende belægning og beplantning
 • ​​Udførsel af afstivning
 • ​Etablering af løsning for tørholdelse
 • Deponering og bortkørsel af klassificeret jord kl. 1-4
 • Bortkørsel af jord til kartering (ikke prøvetaget jord)
 • ​Prøvetagning under udgravning efter aftale

EMR Group A/S kan henvise til samarbejdspartnere, der kan byde på entrepriser indenfor eksempelvis:

 • Etablering af spuns
 • Pilotering
 • Kloakering

Få et godt tilbud

For spørgsmål vedrørende entreprenørarbejde eller tilbud på målsatte opgaver, kan du kontakte os via denne formular eller kontakte os på telefon.

​Her kan du læse om vores privatlivspolitik »

Ring på vores telefon ​42 36 08 77 eller udfyld denne formular:

 
 
 
 
 
Accept af privatlivspolitik
Sæt kryds *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

EMR Group A/S

Danstrupvej 3
​​3480 Fredensborg​

Telefon: 42 36 08 77

E-mail: cw@emrgroup.dk

CVR: 1859980

Vores kerneværdier er høj kvalitet og god service

Vi har mange års erfaring

​Firmainformation​

Telefon: 42 36 08 77

E-mail: cw@emrgroup.dk

CVR: ​​31859980​​

Opringning fra annoncesælgere frabedes.​